НОВИНИ
Пам’яті Доктора Ціборовського
27/08/2018
Всеукраїнське Лікарське Товариство з глибоким сумом повідомляє,
26 серпня 2018р. перестало битися серце надзвичайно світлої, доброї людини, справжнього патріота України, відомого фахівця в галузі соціальної медицини та історії медицини, громадського діяча, лікаря-педіатра, кандидата медичних наук, одного з організаторів відродження Всеукраїнського лікарського товариства та СФУЛТ в Україні, Почесного члена Правління ВУЛТ
Олега Михайловича ЦІБОРОВСЬКОГО.

Олег Михайлович народився 15 жовтня 1932 року в Києві у сім’ї лікарів. У 1950 році із золотою медаллю закінчив школу і вступив на педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Далі був складний шлях становлення, набуття практичного досвіду в різних галузях медицини. Розпочавши свій трудовий шлях завідувачем будинку дитини, він працював педіатром, терапевтом, головним лікарем дитячої лікарні, рядовим лікарем швидкої медичної допомоги, завідувачем медпункту автоколони, терапевтом медико-санітарної частини промислового підприємства, лікарем електрокардіографічного кабінету поліклініки для письменників.
З 1964 року Олег Михайлович працював в Українському НДІ охорони материнства і дитинства ім. П.М.Буйка (сьогодні це Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України) молодшим, а пізніше – старшим науковим співробітником, вченим секретарем інституту. У 1975–1981 роках викладав на кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Київського медичного інституту і Республіканських курсах підвищення кваліфікації керівного складу охорони здоров’я України. У 1981 році Олег Михайлович повернувся до Інституту педіатрії акушерства і гінекології, де створив і очолив відділення соціально-гігієнічних проблем здоров’я дітей та матерів.
Вагомим є внесок О.М. Ціборовського в медичну науку. Він автор понад 370 наукових і публіцистичних праць, серед яких 38 монографій і посібників, близько 20 науково-методичних і науково-інформаційних брошур, 14 статей для «Енциклопедії сучасної України».
З 1985 року він почав займатися проблемами реформування системи охорони здоров’я, обгрунтування державної політики і стратегії в цій галузі, її правовим забезпеченням, підготовкою проектів законів України «Про охорону здоров’я», «Про медичне страхування» та ін. Як кваліфікований фахівець у 1994 році був запрошений на посаду професора кафедри управління охороною здоров’я Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України (сьогодні – Академія державного управління при Президентові України). Наукова робота О.М. Ціборовського в цей період була зосереджена на проблемах реформування системи охорони здоров’я. Роботу в цій царині він продовжив у відновленому НДІ «Український інститут громадського здоров’я».
Величезний клінічний і науковий досвід, накопичений Олегом Михайловичем за роки трудового життя сприяли його зростанню як знаного фахівця в галузі соціальної медицини, багато проектів, рекомендацій, пропозицій якого згодом лягли в основу важливих державних документів у галузі охорони здоров’я. Олег Михайлович неодноразово виступав з доповідями на наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, нарадах, з’їздах Всеукраїнського лікарського товариства та конгресах Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, форумах українців.
Як активний член Всеукраїнського Лікарського Товариства і Світової Федерації Українських Лікарських Товариств доктор Олег Ціборовський незмінно переобирався до складу Правління обох цих органів і зазвичай очолював редакційні колегії з підготовки резолюцій, рішень та інших офіційних документів ВУЛТ і СФУЛТ. Був членом редакційних колегій журналів «Сімейна медицина», «Українські медичні вісті», «Україна. Здоров’я нації», «Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України».
Олег Михайлович завжди брав активну участь у громадському житті України, зокрема у створенні й діяльності Народного Руху України, Української екологічної асоціації «Зелений світ», Товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, Товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса, був членом Національної ради Конгресу української інтелігенції і головою його районної організації, членом Проводу організації Українських Націоналістів, членом районних і міських проводів інших національно-демократичних організацій, незмінним членом Правління Всеукраїнського лікарського товариства, членом управи Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (останні роки – Почесним членом керівних органів цих товариств).
За свою роботу багато разів відзначався преміями і почесними грамотами, нагороджений двома державними медалями, медаллю ВУЛТ «За працю і звитягу в медицині», почесним знаком «Відмінник охорони здоров’я» та іншими відзнаками.
Величезним є вклад О.М. Ціборовського в дослідження з історії української медицини. Велику увагу приділяв він вивченню матеріалів і публікаціям про життя і діяльність наших вітчизняних корифеїв-медиків. Його останній доробок в цій сфері став основою для проведення ювілейного пленарного засідання XVII З’їзду ВУЛТ «Українські лікарі доби УНР». Олег Михайлович вважав, що такі матеріали надзвичайно важливі і «корисні молодій зміні, оскільки видатні українські медики можуть бути взірцем для кожного сучасного лікаря як у фаховому, так і морально-етичному плані» Таким взірцем залишиться і сам Олег Михайлович для всіх, хто його знав.

Пам’ять про Олега Михайловича Ціборовського,
світлу, розумну, соціально активну, привітну, чуйну, надзвичайно добру людину назавжди залишиться в наших серцях.
Правління Всеукраїнського Лікарського Товариства
Заява Всеукраїнського Лікарського Товариства стосовно підготовленого Міністерством охорони здров’я проекту «Концепції про ліцензування професійної діяльності лікарів» від 12 червня 2018 р.
13/07/2018
На підставі вивчення і обговорення зазначеної концепції Правління ВУЛТ вважає, що хоча в підготовленому МОЗ України проекті регуляторного акту цілком слушно підняті і в основному правильно описані проблеми, зокрема, в частині атестації лікарів, проте, вибраний його авторами підхід є помилковим і таким, що не призводить до реального поліпшення ситуації з якістю медичної допомоги, а натомість ускладнює і погіршує умови лікарської діяльності та, відповідно, спричиняє значний ризик зменшення доступності медичної допомоги для громадян.
Від імені багатотисячної лікарської спільноти членів товариства Правління ВУЛТ наголошує, що:
  • українські лікарі заслуговують на державну й суспільну підтримку, достойні умови професійного розвитку, праці, матеріального та соціального забезпечення, більш поважне і доброзичливе ставлення до себе;
  • основні положення зазначеного проекту мають суттєві відмінності від існуючих у державах Європейського Союзу та не відповідають рекомендаціям Всесвітньої Медичної Асоціації і директивам ЄС стосовно регуляції діяльності вільних професій;
  • необхідне системне вирішення проблеми якості медичної допомоги, що враховуватиме всі доступні для коригування чинники;
  • адміністративно-командні підходи до регуляції лікарської діяльності суперечать європейським принципам професійної автономії лікарів і несуть невідворотну шкоду пацієнтам, оскільки можуть призвести до суттєвого скорочення доступності і водночас якості медичної допомоги.
У зв’язку із зазначеним Правління ВУЛТ пропонує Міністерству охорони здоров’я України
  • відкликати проект Концепції професійного ліцензування лікарів;
  • спільно звернутись до Верховної Ради України щодо внесення проекту Закону України «Про лікарське самоврядування» до порядку денного наступної сесії Верховної Ради України та визначення його як невідкладного (ч. 2 ст. 101 Регламенту Верховної Ради України), з метою законодавчого унормування і комплексного вирішення проблем лікарської діяльності у відповідності до європейської традиції, світової практики та прикладів професійного самоврядування інших професій в Україні;
  • створити робочу групу із залученням експертів лікарських спільнот для опрацювання проблеми забезпечення і контролю якості медичної допомоги та підготовки відповідного системного наказу.
Правління ВУЛТ закликає членів Національної Лікарської Ради України та всі професійні лікарські об’єднання консолідувати свої зусилля щодо якнайшвидшого прийняття і запровадження Закону України «Про лікарське самоврядування».
Заява підготовлена учасниками конференції «100-річчя Міністерства народнього здоров’я та опікування України і лікарське самоврядування» 06 липня 2018р., м. Києві, схвалена Правлінням ВУЛТ 12 липня 2018 р. і відкрита до приєднання іншими лікарськими спільнотами.

Заява ВУЛТ щодо ситуації навколо НМУ ім.О.О.Богомольця
01/03/2018
ЗАЯВА
Всеукраїнського Лікарського Товариства
щодо ситуації навколо
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

З огляду на публічний конфлікт між МОЗ України та НМУ ім. О.О. Богомольця і страйк студентів та викладачів, спровоковані протизаконним втручанням Міністерства охорони здоров’я України у його діяльність, Всеукраїнське лікарське товариство (ВУЛТ) заявляє наступне:

– дії МОЗ, спрямовані на усунення ректора НМУ Катерини Амосової з посади є нелегітимними та нікчемними, нічим іншим ніж спробою «рейдерського» захоплення зазначеного навчального закладу;
– вважаємо неприпустимим бюрократичне свавілля щодо діяльності самоврядних організацій, якою є університет, а дії МОЗ волюнтариськими і, такими, що суперечать демократичним принципам функціонування українського суспільства і держави;
– вимагаємо негайного втручання Уряду у конфліктну ситуацію та відсторонення із займаних посад непрофесійних очільників МОЗ, які спровокували кризу в системі вищої медичної освіти в Україні.

Всеукраїнське лікарське товариство висловлює свою підтримку студентству, що виступило на захист Alma Mater, а також викладацькому складу і керівництву Університету, які обстоюють свої законні cамоврядні права.

Ні! Невігластву, зверхності і нехтування законом! Не дозволимо чиновникам чавити осередки громадянського суспільства!

Правління ВУЛТ

Національний форум охорони здоров’я «ЗА ЗДОРОВУ НАЦІЮ». Реєстрація
10/10/2017
РЕЄСТРАЦІЯ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2EQzgiT3Tcz6tk2o9dM7O2uB8bt9zFLC6Op8sgXSKAfPtMA/viewform?edit_requested=true

18 жовтня 2017 року в місті Києві відбудеться Національний форум охорони здоров’я «ЗА ЗДОРОВУ НАЦІЮ», на який з’їдуться учасники з усієї України.

Організатори: Оргкомітет Національного форуму охорони здоров’я під головуванням Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я О.В. Богомолець та за сприяння Федерації профспілок України, Профспілки працівників охорони здоров’я України і Федерації роботодавців охорони здоров’я.

До участі у заході запрошуються представники медичної спільноти з усіх регіонів України, органів місцевого самоврядування, очільники виконавчої влади на місцях, представники Адміністрації Президента України, Уряду, Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, профспілкових організацій працівників охорони здоров’я та роботодавців, громадських професійних медичних, фармацевтичних та міжнародних організацій, які опікуються питаннями охорони здоров’я, а також Надзвичайні та Повноважні Посли світових держав в Україні.

Оргкомітет Національного форуму охорони здоров’я «ЗА ЗДОРОВУ НАЦІЮ», присвяченого І-му українському медико-санітарному з’їзду та фундації Української спілки лікарів, оголошує обговорення бачення нової національної системи охорони здоров’я України та шляхів її побудови.

Жовтень 1917 року в національній історії знаменувався І-м українським медико-санітарним з’їздом та фундацією Всеукраїнської спілки лікарів. Національна медична спільнота згуртувалась раніше ніж була проголошена перша Українська республіка. Медики першими взяли відповідальність за безпеку нації у годину боротьби за становлення української державності.

Сьогодні, у 2017-му – 100 років по тому, ми знову опинилися перед вибором: чи жити Україні і її народу, чи довічно бути донором людського ресурсу для чужих економік, територією зникаючого етносу. Понад два десятиліття триває зубожіння галузі охорони здоров’я, руйнація її інфраструктури, нівелювання етичних засад медичних професій через утримання медиків на рівні животіння. Це відбувається на фоні критичного зниження добробуту усіх українців.

Останнім часом це набуло катастрофічного характеру. Люди, сім’ї зазнають фінансової катастрофи, сплачуючи за медичну допомогу. Не здатних оплатити необхідне лікування забирає смерть. Це наші батьки, брати, діти, друзі, односельці.

Професіонали галузі, не маючи можливості адекватно захистити пацієнтів від страждань та не бажаючи носити тавро здирників, яке активно навіюється суспільству, вдаються до масової трудової еміграції.

Об’єднати зусилля у відбудові національної системи охорони здоров’я – ключового елемента функціонування суспільства на основі пріоритетів національної безпеки, людиноцентричності та соціальної справедливості – міри духовної зрілості суспільства, або зафіксувати як правову норму небажання і нездатність держави піклуватися про націю, лишаючи її будь яких перспектив – суть сьогоднішнього вибору.

Мусимо сказати правду самим собі і кожному з нас, що нас чекає, як держава захистить законом своє право не фінансувати необхідну людині медичну допомогу та узаконить відмову «злидням» у медичній допомозі, у порятунку життя.

Охорона здоров’я потребує докорінного реформування та водночас поверненння держави до належного виконання своїх обов’язків перед громадянином і медичним працівником. Світовою спільнотою, громадами України накопичено колосальний досвід і знання як зміцнювати людський потенціал нації. Ми пропонуємо обговорити бачення нової національної системи охорони здоров’я України та шляхів її побудови на основі комплексного, системного підходу.

Ми переконані, що виключно українська громада вправі визначати якою повинна бути національна система охорони здоров’я! Ми прагнемо поваги, прагнемо бути почутими і ми цього досягнемо!

Перший Національний форум охорони здоров’я «ЗА ЗДОРОВУ НАЦІЮ» збере представників професійних спільнот в охороні здоров’я, пацієнтських організацій, громад та органів державної влади 18 жовтня 2017 року у м. Київ, алея Героїв Небесної Сотні, 1 у приміщенні Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац).

Структурно-часова модель Форуму:

I. 13:00 – 14:00 Реєстрація учасників форуму.

II. 14:00 – 16:00 Пленарне засідання. Прийняття Резолюції Форуму.
Про IV Зібрання НЛРУ
07/07/2017

30 червня 2017 року в Національній науковій медичній бібліотеці відбулось IV Зібрання Національної Лікарської Ради України (НЛРУ).

Під час засідання члени НЛРУ заслухали доповідь Голови правління ВУЛТ – уповноваженого координатора НЛРУ, Д-ра Миколи Тищука, який розказав про участь ВУЛТ в Німецькій Лікарській Асамблеї (23-26 травня 2017), та про роботу Міжнародної експертної групи (МЕГ) по запровадженню ЛСВ в Україні, перша робоча сесія якої пройшла 01-02 червня 2017 в м. Києві.

Див матеріали: МЕГ, НЛА

Також, Микола Тищук доповів про основні напрацювання МЕГ, зокрема стосовно порівняння двох законопроектів, щодо ЛСВ: авторства О. Мусія та О. Богомолець. Крім того, повідомив, що наступна заочна (дистанційна) сесія МЕГ запланована на кінець липня і друга очна робоча сесія– на кінець жовтня ц.р. Членам НЛРУ було запропоновано долучитись до роботи та подати свої пропозиції щодо законопроекту до 15 липня 2017.

Голова НЛРУ, проф. Лариса Матюха, та Президент Асоціації Стоматологів України, проф. Ірина Мазур, доповіли про безперервний професійний розвиток лікарів та інтеграцію у загальноєвропейський освітній простір.

Див . презентації:

Безперервний розвиток лікаря

БПР сімейних лікарів


Далі Д-р Костянтин Надутий доповів про законодавчі ініціативи Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я.

М. Тищук запросив присутніх до участі в ХVI З’їзді ВУЛТ та ІІ Всеукраїнській Лікарській Раді, м. Кам’янець-Подільський, 28 вересня -01 жовтня 2017 р і розказав про календар подій.

Заключною частиною засідання стало обговорення проекту заяви ВУЛТ до Народних депутатів України відносно актуальної ситуації в охороні здоров’я.

Текст заяви та доручення Президенту ВУЛТ, Народному депутату України, О. Мусію озвучити звернення з трибуни Верховної Ради України було підтримано членами одноголосно та прийнято рішення щодо приєднання НЛРУ до цієї Заяви.
Обирай нову спеціальність «Громадське здоров’я» в Острозькій академії!
07/07/2017

Національний університет «Острозька академія»


Факультет політико-інформаційного менеджменту


Обирай нову спеціальність «Громадське здоров’я»!


Шановний абітурієнте!


Загальновідомо, що не захворіти, більш важливіше, ніж потім лікуватись від недуги.

А чи ти знаєш, що медицина (лікар) на наше з тобою здоров’я впливає лише на 10%, а стан довкілля, спосіб та якість життя мають набагато суттєвіший вплив – більше 70%.

Через це реформа медичної галузі, яка відбувається в нашій державі і передбачає зміщення акценту з лікування на профілактику захворювань.

Отже, сьогодні найголовнішим є якнайшвидша розбудова системи громадського здоров’я в Україні, яка і буде направлена на попередження хвороб.

Що ж таке Громадське здоров’я?

Громадське здоров’я (англ. Public health) — це наука та практика попередження захворювань, збільшення тривалості життя і зміцнення здоров’я шляхом організованих зусиль суспільства.

Система громадського здоров’я — комплекс інструментів, процедур та заходів, що реалізуються державними та недержавними інституціями для зміцнення здоров’я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку, заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднаних зусиль усього суспільства.

Громадське здоров’я – популярна спеціальність найкращих американських та європейських університетів, яка цьогоріч вперше з’явилася в Україні та була ліцензована. Її поява викликана необхідністю проведення медичної реформи та підготовки нових кадрів за європейськими стандартами у сфері управління та охорони громадського здоров’я, впровадження загальнонаціонального принципу «охорона здоровя в усіх політиках держави»

Хто може навчатися?
Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), а також на основі молодшого спеціаліста, зокрема після закінчення медичного коледжу тощо, вступники, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра.

Конкурсні предмети:

  • українська мова і література;
  • історія України;
  • географія або біологія.
Ліцензований обсяг – 50 місць.

За спеціальністю «Громадське здоров’я» Ви можете отримати: ступінь бакалавра громадського здоров’я (спеціалізації “Менеджмент здоров’я”, “Промоція здоров’я”).

Пам’ятайте, що випускники даної спеціальності будуть ПЕРШИМИ в Україні дипломованими спеціалістами у цій сфері, підготовленими за європейськими стандартами.

Контактна особа: зав. кафедри, кандидат медичних наук, доцент Гущук Ігор Віталійович

тел. 068 749 84 24, ел.пошта: ihor.hushchuk@oa.edu.ua;


Спеціальність «Громадське здоров’я» забезпечує широкий спектр застосування знань у різних сферах діяльності, зокрема:

1) сфера профілактичної медицини: планування та впровадження належних профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення населення; вивчення особливостей прояву та профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, гігієна (гігієна води та водопостачання, гігієнічні вимоги до планування населених пунктів, виробничих та житлових приміщень, фізіолого-гігієнічні основи трудового процесу тощо) та санітарія (санітарна охорона джерел водопостачання, оцінка санітарного стану об’єктів, рекреаційних зон тощо);

2) сфера менеджменту в охороні здоров`я: основи управління, регулювання та контроль фінансовими, матеріальними та трудовими ресурсами за загальнонаціональним принципом «охорона здоровя в усіх політиках держави» з метою поліпшення громадського здоров’я; підвищення якості лікувально-профілактичних заходів та раціонального використання ресурсів охорони здоров’я; набуття навичок організації управління закладами охорони здоров’я;

3) сфера медичного права та біоетики: вивчення системи норм, що регулюють відносини, пов’язані з організацією, забезпеченням та наданням медичної допомоги/ медичних послуг; вивчення основ захисту прав пацієнтів, лікарів, членів їх сімей в галузі медичного права, консультування з питань якості медичного обслуговування, існуючого та/або можливого негативного впливу факторів середовища життєдіяльності на здоров’я на індивідуальному та популяційному рівні;

4) сфера економіки охорони здоров’я: забезпечення соціального захисту інтересів населення в охороні здоров’я завдяки медичному страхуванню; набуття вмінь щодо консультування громадян про безкоштовне надання певного обсягу медичних послуг при виникненні страхового випадку (порушення здоров’я), консультування з питань оцінки соціально-економічних збитків;

5) сфера екології: дослідження стану довкілля, вивчення екології людини (зокрема вивчення впливу чинників навколишнього середовища на функціонування людського організму, цілеспрямоване управління, збереження і поліпшення здоров’я населення), охорона навколишнього середовища, поведінка людини в надзвичайних ситуаціях;

6) сфера промоції (підтримання, збереження, зміцнення) та психології здоров’я: вивчення методів щодо особливостей зміцнення та підтримки здоров`я людини; профілактичні практики у збереженні здоров’я населення; впровадження нових методів та інформаційних ресурсів в пропагуванні здорового способу життя; розвиток та вдосконалення системи комунікаційного менеджменту (інформування населення щодо підтримки, збереження здоров’я тощо) у сфері громадського здоров’я;

7) соціальна сфера: надання паліативної та хоспісної допомоги (дозволяє покращити якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом запобігання і полегшення страждань завдяки широкому комплексу медико-соціальних та психотерапевтичних заходів, ранньому виявленню, ретельній оцінці й лікування болю та інших фізичних симптомів, а також наданню психосоціальної і духовної підтримки); соціальна, психологічна та фізична реабілітація, набуття навичок у проведенні експертизи працездатності людини, набуття навичок щодо підтримання здоров’я у сфері обслуговування населення (туризм, ресторанний та готельний бізнес, заклади освіти, тощо).

Контактна особа: зав. кафедри, кандидат медичних наук, доцент Гущук Ігор Віталійович

тел. 068 749 84 24, ел.пошта: ihor.hushchuk@oa.edu.ua;

https://www.youtube.com/watch?v=3DCiUKs8HVo

http://pim.oa.edu.ua/publichealth/
Запрошуємо на історичні читання «100-річчя Всеукраїнської Спілки Лікарів», 30 червня 2017 року

Головам крайових орґанізацій ВУЛТ та СФУЛТ


Керівникам фахових лікарських товаристві асоціацій


Ректорам вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти


Керівникам науково-дослідних установ і закладів охорони здоров’я


Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних,


Київської міської державних адміністрацій


Лікарям України!Шановний Колего!


Запрошуємо Вас та Ваших співробітників взяти участь в історичних читаннях


«100-річчя Всеукраїнської Спілки Лікарів», які відбудуться 30 червня 2017 року у


приміщенні Національної наукової медичної бібліотеки України за адресою: м. Київ, вул.


Льва Толстого, 7. Відкриття о 12 годині.


Проґрамні питання:
1. 100-річчя Всеукраїнської Спілки Лікарів.
2. Українські лікарі доби УНР.
3. Сторінки історії української медицини.
4. Українська медична термінолоґія: історія, сучасність, перспективи.
5. Минуле і сучасне організації охорони здоров’я в Україні.
Тези доповідей будуть опубліковані в Матеріалах XVI З’їду ВУЛТ без оплати.
До друку приймаються тексти, що відповідають тематиці читань і оформлені з
дотриманням таких правил:
1. Мова публікації – українська.
2. Структура тексту:
а) НАЗВА публікації (великими літерами, жирним шрифтом);
б) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється);
в) місто, заклад, де проводилось наукове дослідження (без абревіатур);
г) текст тез (усі абревіатури повинні бути розшифровані).
3. Формат друку: “Word for Windows”, TimesNewRoman 12, інтервал – 1,0; без ручних
перенесень; лист розміру А4, поля: з усіх боків – по 20 мм.
4. Об’єм тексту тез (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1600
знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку)
До уваги авторів. За рішенням редакційної колегії до друку може прийматися
також повний текст доповіді (статті), тому прохання надсилати їх разом з тезами на
e-адресу: sfulttz@ukr.net та копію листа на адресу nechajs@ukr.net, з обов’язковою
вказівкою в темі листа «На історичні читання та Прізвище доповідача».
Акад. Любомир ПИРІГ, Почесний президент ВУЛТ
Д-р Станіслав НЕЧАЇВ, Голова Історико-термінолоґічної комісії ВУЛТ
тел.:(099)754-22-35, (068)778-46-78
Про ІІ Річне Зібрання Національної Лікарської Ради України. Матеріали