Про ІІ Річне Зібрання Національної Лікарської Ради України. Матеріали


Київ , 18.11.2016

ІІ Річне Зібрання НЛРУ було проведено 18 листопада 2016 року в Національній науковій медичній бібліотеці України. Відбулося три робочі сесії, на яких були представлені змістовні доповіді членів НЛРУ і депутатів ВРУ України. До участі в Зібранні були запрошені також очільники МОЗ України, оскільки програмою Зібрання була передбачена окрема робоча сесія для обговорення пропозицій МОЗ, щодо реформування медичної галузі. Прикро, але, МОЗ обійшов своєю увагою поважний лікарський форум, громадську платформу, в якій представлені 50 найзначніших лікарських асоціацій і товариств.

Основними питання порядку денного зібрання було:

1. Обговорення законодавчих ініціатив в сфері лікарського самоврядування. Громадська оцінка реалізації рекомендацій Комітетських слухань від 16 грудня 2015 року.
2. Обговорення законодавчих ініціатив і громадська оцінка реалізації рекомендацій однойменних Парламентських слухань від 16 грудня 2015р.

Обговорення пройшло в гострій, динамічній і конструктивній атмосфері. Природньо, що найбільша увага була присвячена питанню запровадження в країні лікарського самоврядування, чому в подальшому мають наслідувати інші медичні професії. За результатами обговорення ІІ річне зібрання схвалило Заяву, яка додається (див. заяву. заяву)

Зібрання також заслухало Звіт Президії про перший рік роботи НЛРУ та затвердило ротацію в складі Президії НЛРУ. Новим головою НЛРУ на річний термін стала Д-р Лариса Матюха, проф. д.м.н., голова асоціації сімейної медицини України

Нижче представлено конспективний огляд основних виступів:

Д-р Мирон Угрин відкрив ІІ Річне Зібрання НЛРУ, привітав його учасників і передав слово Ользі Богомолець.

Д-р Ольга Богомолець у своєму вітальному слові підкреслила важливість і терміновість об’єднання всіх лікарів однією метою – запровадження лікарського самоврядування в Україні, з метою припинення зневаги до професії лікаря та попередження некваліфікованого втручання чиновників в ведення лікарської практики. Також, розказала про базові законопроекти стосовно реформи охорони здоров’я, які вже зареєстровані у Парламенті, зокрема проект закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування», який є адаптацією управління системою охорони здоров’я в межах капіталістичної економіки. Зазначила, що перехід на медичне страхування є досить тяжким процесом, оскільки для його нормального функціонування необхідно, щоб громадяни мали статки, а економіка зростала, тоді матимемо гарантію, що пацієнт зможе отримати якісну медичну допомогу. Також, Ольга Богомолець підкреслила важливість подання законопроекту на розгляд Парламенту до Нового року.

Д-р Костянтин Надутий представив нову редакцію законопроекту «Про лікарське самоврядування». Це була ґрунтовна презентація, оскільки законопроект був суттєво доопрацьований і в ньому з’явилися нові розділи присвячені питанням лікарської діяльності.
Див. —–> Надутий ЛСВ Проект

Лариса Матюха запропонувала створення трьох-палатного правління (лікарі, сімейні лікарі, лікарі – стоматологи) в структурі майбутньої унітарного лікарського товариства.

Після обговорення нової редакції законопроекту, присутні вирішили внести на електронне обговорення членами НЛРУ для подачі пропозицій до 01.12.2016.

Далі Д-р Мирон Угрин прозвітував про роботу НЛРУ протягом 2016 року та розказав про реформи охорони здоров’я і шлях до прийняття Закону України “Про лікарське самоврядування”, зокрема, про самоврядування лікарів-стоматологів.

Див. – > Угрин 1 2016.11.18_НацЛікРада
- > Угрин 3 2016.11.18_НацЛікРада_Звіт

Логічним доповненням попередніх доповідей стала презентація Д-ра Ігоря Найда стосовного того, якими мають бути управлінці охорони здоров’я задля здійснення якісного управління галуззю. Це особливо актуально по відношенню до виборних посадовців в системі лікарського самоврядування на етапі його запровадження. Презентацію див. – > Найда_виступ_18_11_2016_Нац_Лік_Рада

Д-р Олег Мусій в яскравій і гостро-полемічній манері розповів про пакет законопроектів стосовно охорони здоров’я:№ 2409а – Про засади державної політики охорони здоров’я, № 4456 – Про організацію медичного обслуговування, № 2309а-д – Щодо автономізації закладів охорони здоров’я, № 2162-д – Про лікарські засоби, № 5134-1 – Щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та їх діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, № 4981-1 – Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування, а також: № 4458 – Щодо попередження інвалідності і реабілітація, № 4449 – психіатрія, № 2386а-1 – трансплантація, № 2820 – Директива ЄС проти тютюну, № 4030а – Щодо обмеження продажу тютюну, № 4533 – Про обіг наркотичних речовин.

З прикрістю доводиться констатувати про відсутність дієвої співпраці між комітетом ВРУ з питань охорони здоров’я і Міністерством охорони здоров’я. Зокрема, під час свого виступу Олег Мусій, зазначив, що напередодні ІІ Річного Зібрання НЛРУ відбувся стратегічний форум реформування охорони здоров’я, під час якого МОЗ подало інформацію дійсності, яка не відповідає дійсності а саме, що ініціативи МОЗ було обговорено і узгоджено з депутатами ВРУ, проте Комітет ВРУ з питань охорони здоров’я не отримував на обговорення жодних пропозицій від МОЗ.

Запис виступу Олега Мусія див. за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=uWsa5l_GoCs

Далі члени НЛРУ виступили з доповідями, які розширили і уточнили контекст програмних презентацій:

- Д-р Геннадій Апанасенко «Чи здатні реформи в охороні здоров’я України зміцнити здоров’я нації?» Див. – > Апанасенко 2 сесія
- Д-р Ігор Гущук Шляхи розбудови громадського здоров’я в Україні Див. – > Гущук ГЗ (НЛР 18 11 16)
- Д-р Мирон Угрин Проблеми надання стоматологічної допомоги на всіх етапах проведення АТО
- Д-р Олег Панченко Проблема збереження здоров’я населення і адаптація європейського законодавства до українських реалій Див. – > 18.11.2016 Панченко О.А. заседание рус
- Д-р Ірина Мазур Роль ГО «Асоціації стоматологів України в реформуванні охорони здоров’я» Див. – > Мазур стоматология
По завершенню Зібрання була прийнята
Заява щодо реформування охорони здоров’я та запровадження лікарського самоврядування в Україні.