Правління

Президент ВУЛТ – Д-р Олег Мусій

Почесний Президент ВУЛТ –акад. Любомир Пиріг
ПРАВЛІННЯ ВУЛТ (2017-2019)
Голова правління Д-р Микола Тищук
1. Базилевич Андрій Ярославович
2. Вакалюк Ігор Петрович
3. Волосовець Олександр Петрович
4. Гук Андрій Петрович
5. Дуда Олег Романович
6. Дурдикулієва Ніна Іванівна
7. Кавецький Тарас Михайлович
8. Карабаєв Даніель Таїрович
9. Колоденко Володимир Олександрович
10. Короленко Володимир Васильович
11. Корягін Юрій Анатолійович
12. Кравченко Володимир Григорович
13. Кудик Вікторія Григорівна
14. Кукоба Віктор Павлович
15. Кулик Михайло Михайлович
16. Літвак Аким Ізраільович
17. Луценко Марія Олександрівна
18. Мазур Ірина Петрівна
19. Мазур Петро Євстахійович
20. Мушак Світлана Олександріна
21. Надутий Костянтин Олександрович
22. Найда Ігор Володимирович
23. Нечаїв Станіслав Владиславович
24. Островський Мирон Миколайович
25. Панделі Лідія Дмитрівна
26. Паньків Ігор Володимирович
27. Перетяка Олег Павлович
28. Попіль Леся Степанівна
29. Седченко Ірина Володимирівна
30. Сенкевич Галина Вікторівна
31. Середюк Нестор Миколайович
32. Скрипка Сергій Миколайвич
33. Сміщук Юрій Олексійович
34. Тищук Микола Миколайович
35. Ткач Борис Васильович
36. Толстанов Олександр Костянтинич
37. Хонда Олексій Миколайович
38. Цурдук Валерій Володимирович
39. Шведюк Степан Васильович
40. Шмідт Михайло Романович
41. Юзвишіна Олена Володимірівна
42. Ярмола Анна Петрівна

ПРІОРИТЕТИ В РОБОТІ

Мета і завдання товариства співпадають з канонами медицини всіх часів і народів. Ми прагнемо сприяти охороні та зміцненню здоров’я населення, розвивати науку, допомагати професійному зростанню медичних працівників, їх правовому і соціальному захисту. Разом з тим маємо підвищувати і зміцнювати самобутність і авторитет української медицини, сприяти впровадженню державної мови в медичних учбових закладах, наукових установах та практичній медицині. Основні завдання, які намагається вирішити товариство, полягають в допомозі моральному, культурному та національному відродженню українського лікарства, поліпшенню рівня та якості медичної допомоги усім верстам населення, сприянню зросту професійного рівня українських лікарів до міжнародного, формуванні пріоритетних напрямків медичної науки.

Основні види діяльності: організація практичних і наукових конференцій, семінарів, “круглих столів”, допомога у підготовці до видання та друку наукових праць членів організації, допомога лікарям в започаткуванні приватної практики, консультація лікувально-профілактичних закладів області з питань організації охорони здоров’я та акредитації.

Визначальним напрямком діяльності ВУЛТ останніх років є запровадження в Україні лікарського самоврядування.

З метою зміни ставлення держави до професії лікаря та запровадження європейських принципів до управління в системі охорони здоров’я ВУЛТ підготувало проект Закону України «Про лікарське самоврядування». Цей законопроект багаторазово обговорювався на з’їздах ВУЛТ, конгресах СФУЛТ, інших зібраннях медичної громадськості, парламентських слуханнях, кілька разів доопрацьовувався і реєструвався у Верховній Раді, проте відповідний Закон і досі не прийнятий. Необхідність професійної автономії лікарів є настійливою вимогою Світової Медичної Асоціації і відзначена в кількох важливих документах сьогодення, зокрема, в коаліційній угоді і відповідно в урядовій програмі.

Маємо надію, що діюча українська влада усвідомила важливість такого кроку назустріч лікарській спільноті і цей Закон буде схвалено. Його прийняття стане реальним показником демократизації політичної та соціальної систем держави,сприятиме адаптації вітчизняної охорони здоров’я до ринкової економіки. Надання лікарському самоврядуванню законодавчого підґрунтя буде важливим фактором для забезпечення потреб населення якісною і доступною медичною допомогою.